APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMI

  • Sertificēts apdrošināšanas eksperts
  • Remonta tāmes sastādīšana
  • Apdrošināšanas negadījumu noformēšana
  • Remonti saskaņā ar apdrošinātāju apstiprināto remonta tāmi